18.05.20. u 13:14

Obavijest kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na oglas za prijem u službu referenta/ice za opće poslove - provedba projekta "REI II", u Upravnom odjelu za gospodarstvo Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo
Splitska 14, 52100 Pula, p.p. 198
Tel. (0)52 372-173

Klasa: 112-03/20-01/02
Urbroj: 2163/1-22/9-20-20
Pula, 15. svibnja 2020.

OBAVIJEST

KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA PRIJAVLJENIM NA OGLAS ZA PRIJEM U SLUŽBU REFERENTA/ICE ZA OPĆE POSLOVE - PROVEDBA PROJEKTA "REI II", KODNI BROJ UGOVORA UP.01.3.01.0021, FINANCIRANOG SREDSTVIMA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA U OKVIRU OPERATIVNOG PROGRAMA "UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020" U UPRAVNOM ODJELU ZA GOSPODARSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE

 Preuzmite Obavijest u pdf formatu