14.07.20. u 10:45

Odluka o poništenju oglasa

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 ), pročelnica Upravnog odjela za turizam Istarske županije donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU OGLASA

Preuzmite Odluku u pdf formatu