Radovi, članci

V. Pavletić, S. Lovrečić: "Kritične točke sustava upravljanja kvalitetom u javnoj upravi", svibanj 2007.

V. Pavletić, Lj. Dravec i suradnici: V. hrvatsa konferencija o kvaliteti (Šibenik, svibanj 2004. g.) - poster

Lj. Dravec i K. Afrić: "Organizacija područne (regionalne) samouprave i koncepcija održivog razvoja - primjer Istarske županije", Portorož, ožujak 2003., "Management i organizacija"

V. Pavletić: "Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom po međunarodnoj normi ISO 9001:2000 u samoupravni djelokrug Istarske županije",  studeni 2002.