09.03.09. u 11:30

98. sjednica Poglavarstva

98. sjednica Poglavarstva Istarske županije održana je u petak, 06. ožujka 2009. godine s početkom u 10:00 sati - telefonskim putem

Poziv, dnevni red i materijali