12.03.09. u 12:30

99. sjednica Poglavarstva

99. sjednica Poglavarstva Istarske županije održana je u petak, 11. ožujka 2009. godine s početkom u 11:00 sati - telefonskim putem

Poziv, dnevni red i materijali