09.12.04. u 15:01

93. sjednica Poglavarstva

93. sjednica Poglavarstva Istarske županije održati će se u utorak, 14. prosinca 2004. godine u 11:00 sati u prostorijama Istarske razvojne agencije - IDA u Puli, Mletačka 12 (četvrti kat).

Poziv, dnevni red i materijali

Nadopuna dnevnog reda