31.12.08. u 08:49

93. sjednica Poglavarstva

93. sjednica Poglavarstva Istarske županije održana je u utorak, 30. prosinca 2008. godine u 13:00 sati - telefonskim putem. 

Poziv, dnevni red i materijali