23.02.09. u 12:30

95. sjednica Poglavarstva

95. sjednica Poglavarstva Istarske županije održana je u petak, 20. veljače 2009. godine s početkom u 14:30 sati - telefonskim putem

Poziv, dnevni red i materijali