Akti Župana

15.09.2016.Akti župana - kolovoz 2016.

Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Aneksa Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 5209, dionica Most Ponte...

29.07.2016.Akti župana - srpanj 2016.

Odluka o odabiru banaka za uključivanje u Program kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2016.“,Zaključak o odobrenju nepovratnih potpora temeljem Javnog poziva za prijavu projekata za dodjelu...

11.07.2016.Akti župana - lipanj 2016.

Odluka o prihvaćanju prijedloga aneksa Ugovora o uslugama izrade predinvesticijske studije za sustav navodnjavanja Buzeštine,Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama temeljem Javnog poziva za...

16.06.2016.Akti župana - svibanj 2016.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge izrade Analize odabranih gastronomskih manifestacija i percepcije Istre kao gourmet destinacije,Zaključak o sklapanju aneksa Okvirnog sporazuma...

17.05.2016.Akti župana - travanj 2016.

Zaključak o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br. 540 k.o. Novi Labin, k.č. 881/5, zgrada u Labinu, u ulici Rudarska broj 1, suvlasnički dio: 21/1078 dijela k.č., etažno...

12.04.2016.Akti župana - ožujak 2016.

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Istarske županije za 2016. godinu, a) Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne ustanove za...

04.03.2016.Akti župana - veljača 2016.

Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku nabave ispod zakonskog praga za govorne, podatkovne i mješovite usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži,Odluka o...

15.02.2016.Akti župana - siječanj 2016.

Odluka o IV. Izmjenama i dopunama Planu nabave Istarske županije u proračunskoj 2015. godini,Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme 1 medicinske...

18.01.2016.Akti župana - prosinac 2015.

Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u 2015. godini,Program rada Stručne službe Skupštine Istarske županije za 2016....

15.12.2015.Akti župana - studeni 2015.

Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora za izvođenje radova na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 5011, potporni zid Krbavčići u...

Prikazani rezultati od 21 do 30 od ukupno 184


<< Prva < Prethodna 11-20 21-30 31-40 Sljedeća > Posljednja >>