Akti Župana

11.07.2016.Akti župana - lipanj 2016.

Odluka o prihvaćanju prijedloga aneksa Ugovora o uslugama izrade predinvesticijske studije za sustav navodnjavanja Buzeštine,Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama temeljem Javnog poziva za...

16.06.2016.Akti župana - svibanj 2016.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge izrade Analize odabranih gastronomskih manifestacija i percepcije Istre kao gourmet destinacije,Zaključak o sklapanju aneksa Okvirnog sporazuma...

17.05.2016.Akti župana - travanj 2016.

Zaključak o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br. 540 k.o. Novi Labin, k.č. 881/5, zgrada u Labinu, u ulici Rudarska broj 1, suvlasnički dio: 21/1078 dijela k.č., etažno...

12.04.2016.Akti župana - ožujak 2016.

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Istarske županije za 2016. godinu, a) Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne ustanove za...

04.03.2016.Akti župana - veljača 2016.

Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku nabave ispod zakonskog praga za govorne, podatkovne i mješovite usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži,Odluka o...

15.02.2016.Akti župana - siječanj 2016.

Odluka o IV. Izmjenama i dopunama Planu nabave Istarske županije u proračunskoj 2015. godini,Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme 1 medicinske...

18.01.2016.Akti župana - prosinac 2015.

Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u 2015. godini,Program rada Stručne službe Skupštine Istarske županije za 2016....

15.12.2015.Akti župana - studeni 2015.

Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora za izvođenje radova na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 5011, potporni zid Krbavčići u...

04.12.2015.Akti župana - listopad 2015.

Zaključak o imenovanju osobe zadužene za unos podataka u Sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (SMIV),Zaključak o dodjeli financijskih sredstava HGK Županijskoj komori...

16.10.2015.Akti župana - rujan 2015.

Prijedlog odluke o poništenju postupka javne nabave za odvjetničke usluge u postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na trasi Parenzane,Prijedlog odluke o odabiru ponude za nabavu – usluge...

Prikazani rezultati od 31 do 40 od ukupno 192


<< Prva < Prethodna 21-30 31-40 41-50 Sljedeća > Posljednja >>