Akti Župana

18.01.2016.Akti župana - prosinac 2015.

Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u 2015. godini,Program rada Stručne službe Skupštine Istarske županije za 2016....

15.12.2015.Akti župana - studeni 2015.

Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora za izvođenje radova na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 5011, potporni zid Krbavčići u...

04.12.2015.Akti župana - listopad 2015.

Zaključak o imenovanju osobe zadužene za unos podataka u Sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (SMIV),Zaključak o dodjeli financijskih sredstava HGK Županijskoj komori...

16.10.2015.Akti župana - rujan 2015.

Prijedlog odluke o poništenju postupka javne nabave za odvjetničke usluge u postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na trasi Parenzane,Prijedlog odluke o odabiru ponude za nabavu – usluge...

24.09.2015.Akti župana - kolovoz 2015.

Odluka o prihvaćanju financijskih izvješća i o raspodjeli utvrđene neto dobiti trgovačkog društva IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija za energetske djelatnosti d.o.o. Labin za 2014....

24.08.2015.Akti župana - srpanj 2015.

Odluka o odabiru na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu: usluge u nepokretnoj mreži, usluge prijenosa podataka i usluge stalnog pristupa internetu za potrebe Istarske županije za 2015.godinu,Odluka...

08.07.2015.Akti župana - lipanj 2015.

Odluka o odabiru ponude za nabavu usluge čišćenja morskog okoliša ekološkim brodom,Odluka o odabiru ponude za nabavu benzinskog i dizel goriva,Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave...

02.06.2015.Akti župana - svibanj 2015.

a) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Istarske županije za 2014. godinu,b) Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg obračuna Javne ustanove Zavod za...

05.05.2015.Akti župana - travanj 2015.

Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Istarskim domovima zdravlja - pet medicinskih sestara/tehničara za ugovaranje dodatnih mogućnosti u...

14.04.2015.Akti župana - ožujak 2015.

Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Istarskim domovima zdravlja - medicinska/i sestra/tehničar za rad u stacionaru Ispostave Labin (popunjavanje...

Prikazani rezultati od 31 do 40 od ukupno 186


<< Prva < Prethodna 21-30 31-40 41-50 Sljedeća > Posljednja >>