Akti Župana

08.07.2015.Akti župana - lipanj 2015.

Odluka o odabiru ponude za nabavu usluge čišćenja morskog okoliša ekološkim brodom,Odluka o odabiru ponude za nabavu benzinskog i dizel goriva,Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave...

02.06.2015.Akti župana - svibanj 2015.

a) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Istarske županije za 2014. godinu,b) Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg obračuna Javne ustanove Zavod za...

05.05.2015.Akti župana - travanj 2015.

Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Istarskim domovima zdravlja - pet medicinskih sestara/tehničara za ugovaranje dodatnih mogućnosti u...

14.04.2015.Akti župana - ožujak 2015.

Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Istarskim domovima zdravlja - medicinska/i sestra/tehničar za rad u stacionaru Ispostave Labin (popunjavanje...

09.03.2015.Akti župana - veljača 2015.

Odluka o odabiru ponude za nabavu usluge tiskanja Službenih novina Istarske županije u 2015. godini,Odluka o odabiru ponude za nabavu usluge upravljanja arhivskim i registraturnim gradivom,Odluka o...

20.02.2015.Akti župana - siječanj 2015.

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o raspisivanju natječaja o davanju u zakup poslovnog prostora Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Prim.dr. Martin Horvat“ Rovinj za obavljanje...

21.01.2015.Akti župana - prosinac 2014.

Program rada UO za proračun i financije Istarske županije za 2015. godinu,Program rada Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije za 2015. godinu,Rješenje o imenovanju...

12.12.2014.Akti župana - studeni 2014.

Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave usluga održavanja automobila u vlasništvu Istarske županije za 2015. godinu,Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika...

25.11.2014.Akti župana - listopad 2014.

Zaključak o verifikaciji šteta od elementarne nepogode izazvane tučom na području Općine MotovunZaključak o utvrđivanju promjene lokacija provođenja posebnih dežurstava u djelatnostima...

14.10.2014.Akti župana - rujan 2014.

Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Istarskim domovima zdravlja – jedna viša medicinska sestra (prvostupnica sestrinstva) za rad u...

Prikazani rezultati od 31 do 40 od ukupno 180


<< Prva < Prethodna 21-30 31-40 41-50 Sljedeća > Posljednja >>