Obavijesti

01.12.2017.Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na oglas za prijam višeg/e stručnog/e suradnika/ce za socijalnu skrb u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije

OGLAS ZA PRIJAM  VIŠEG/E STRUČNOG/E SURADNIKA/CE ZA SOCIJALNU SKRB U UPRAVNOM ODJELU ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB ISTARSKE ŽUPANIJE

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na oglas za...

01.12.2017.Obavijest kandidatima prijavljenim na oglas za prijam u službu administrativnog/e tajnika/ce u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije

Obavještavaju se kandidati, koje su podnijeli prijavu na oglas za prijam u službu administrativnog/e tajnika/ce u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije, objavljen na web...

01.12.2017.Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na oglas za prijam administrativnog/e tajnika/ce u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije

OGLAS ZA PRIJAM ADMINISTRATIVNOG/E TAJNIKA/CE U UPRAVNOM ODJELU ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB ISTARSKE ŽUPANIJE

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na oglas za prijam administrativnog/e...

29.11.2017.Informacija o zahtjevu za provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat „Izgradnja ugostiteljsko-zabavno rekreacijskog punkta na području Općine Bale, Istarska županija“

Na temelju odredbi članka 24., stavka 5. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13) i članka 10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“, br. 146/14)...

23.11.2017.Obavijest vijećnicima Skupštine Istarske županije

O B A V I J E S T

Obavještavamo Vas da će se sjednica Skupštine Istarske županije zakazana za ponedjeljak, 27. studenoga 2017. godine s početkom u 10,00 sati održati sat vremena kasnije tj. u 11,00...

21.11.2017.Obavijest o javnoj raspravi o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Istarske županije do 2020. i Nacrtu prijedloga Županijske razvojne strategije Istarske županije do 2020.

Istarska županija, Upravni odjel za gospodarstvo na temelju članka 23. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“,  broj  3/17) i članaka...

20.11.2017.Obavijest o zahtjevu operatera za izmjenom i dopunom rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje TE PLOMIN 1, Plomin

Na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 163. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 i 78/15), članka 16. stavak 1. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, broj...

20.11.2017.Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama za sufinanciranje projekata odobrenih za financiranje u okviru programa Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje

Temeljem članka 28. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br....

16.11.2017.Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja Strateške studije utjecaja na okoliš Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcijonalne regije Sjeverni jadran

Upravni odjel za regionalni razvoj, infrakstruturu i upravljanje projektima na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13, 78/15), članka 8....

15.11.2017.Okrugli stol "Uredba – kako smo se prilagodili?"

Okrugli stol „Uredba – kako smo se prilagodili?“, koji tematizira provedbu Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro,...

Prikazani rezultati od 11 do 20 od ukupno 533


<< Prva < Prethodna 1-10 11-20 21-30 Sljedeća > Posljednja >>