Obavijesti

11.03.2020.Loredani Calligari od Petra, Trst, Via del Bergamino 7, Italija, određuje se privremena zastupnica u osobi Nade Baračić Banko, dipl. iur., Poreč, Hvarska 7, radi ...

Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, Ispostava Poreč, povodom prijedloga t.d. HEP-Operator distribucijskog...

10.03.2020.Objavljena je Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2019./2020. i Odluka o dodjeli stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2019./2020.

Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2019./2020.- Konačna bodovna lista  potpunih prijava- Konačna lista nepotpunih prijavaOdluka o...

05.03.2020.Istarska županija organizira besplatne tečajeva stranih jezika za nezaposlene osobe u Umagu i Pazinu

U sklopu projekta REI II kojeg provodi Istarska županija putem Upravnog odjela za gospodarstvo čija je vrijednost 1.943.942,76 kuna, financiranog u 100 postotnom iznosu iz Europskog socijalnog fonda,...

04.03.2020.Određuje se privremeni zastupnik u osobi Enisi Čindrak Karalić, diplomiranoj pravnici iz Umaga, Valica 25g, sljedećim osobama ...

Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, povodom prijedloga trgovačkog društva ISTARSKI VODOVOD d.o.o., za...

03.03.2020.Grad Pula - Obavijest o izradi X. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule

Na temelju članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ Republike Hrvatske br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) Grad Pula-Pola putem Upravnog odjela za prostorno uređenje,...

03.03.2020.Grad Pula - Obavijest o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Istočna poslovna zona“

Na temelju članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ Republike Hrvatske br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) Grad Pula-Pola putem Upravnog odjela za prostorno uređenje,...

21.02.2020.Pozivaju se osobe nepoznata prebivališta i boravišta: Floricich Francesco, pok. Giuseppea, Pićan, ...

Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, u upravnoj stvari nepotpunog izvlaštenja po prijedlogu trgovačkog...

18.02.2020.Rješenje o provedenom osiguranju dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine, označene kao k.č. br. 2491 (2791/2), k.o. Novigrad, ...

Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć na temelju članka 59. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine”,...

17.02.2020.Izbori za članove Vijeća mjesnih odbora Grada Buzeta

Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj dana 30. siječnja 2020. godine donijelo Odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora Grada Buzeta i to: Mjesni odbor Buzet, Mjesni...

12.02.2020.Javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za zahvat: „Luka Karigador-Brtonigla“

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da 17. veljače 2020. godine započinje javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za zahvat „Luka Karigador-Brtonigla“. Javna rasprava traje...

Prikazani rezultati od 11 do 20 od ukupno 678


<< Prva < Prethodna 1-10 11-20 21-30 Sljedeća > Posljednja >>