Obavijesti

22.08.2017.Informacija: Rezultati sedmog ispitivanja kvalitete mora na plažama u 2017. godini u Istarskoj županiji

Prema kalendaru uzorkovanja Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je, u razdoblju od 14. do 16. kolovoza 2017. godine, proveo VII ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji....

03.08.2017.Informacija: Rezultati šestog ispitivanja kvalitete mora na plažama u 2017. godini u Istarskoj županiji

Prema kalendaru uzorkovanja Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je, u razdoblju od 31. srpnja do 01. kolovoza 2017. godine, proveo VI ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji....

03.08.2017.Obavijest o zahtjevu operatera za izmjenom i dopunom rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje Uljanik brodogradilište d.d. iz Pule

Na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 163. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 i 78/15), članka 16. stavak 1. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, broj...

03.08.2017.Grad Pula - Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Max Stoja"

Na temelju članaka 86., 113. i 198. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13 i 65/17) te odredbe članka 39. Statuta Grada Pula-Pola ("Službene novine“ Grada Pule br. 7/09,...

03.08.2017.Grad Pula - Obavijest o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Max Stoja“

Na temelju članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ Republike Hrvatske br. 153/13 i 65/17) Grad Pula putem Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu...

01.08.2017.Odluka o sadržaju Strateške studije procjene utjecaja na okoliš županijske razvojne strategije Istarske županije do 2020. godine

Odluka o sadržaju Strateške studije procjene utjecaja na okoliš županijske razvojne strategije Istarske županije do 2020. godine

Preuzmite Odluku (PDF DOKUMENT)

01.08.2017.Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat „Podizanje trajnih nasada maslina i izgradnja sustava za navodnjavanje ..."

Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat „Podizanje trajnih nasada maslina i izgradnja sustava za...

21.07.2017.Informacija: Rezultati petog ispitivanja kvalitete mora na plažama u 2017. godini u Istarskoj županiji

Prema kalendaru uzorkovanja Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je, u razdoblju od 17. do 19. srpnja 2017. godine, proveo V ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji.

Ukupno...

21.07.2017.Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst); članaka 65. i 85.. Statuta...

19.07.2017.Uvid u Nacrt okolišne dozvole za postojeće postrojenje Holcim (Hrvatska) d.o.o., Koromačno, operatera Holcim (Hrvatska) d.o.o. iz Koromačna

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, na temelju članka 160., stavak 1. i članka 166. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“,...

Prikazani rezultati od 21 do 30 od ukupno 520


<< Prva < Prethodna 11-20 21-30 31-40 Sljedeća > Posljednja >>