Obavijesti

05.07.2018.Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme referent/ica za materijalno knjigovodstvo i likvidaturu u Odsjeku za računovodstvo pri UO za proračun i financije Istarske županije

OBAVIJEST KANDIDATIMA prijavljenim na natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme referent/ica za materijalno knjigovodstvo i likvidaturu u Odsjeku za računovodstvo pri Upravnom odjelu za...

05.07.2018.Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme stručnog/e suradnika/ce za poslove utvrđivanja i naplate poreza u Odsjeku za utvrđivanje i naplatu poreza i vlastitih prihoda pri UO za proračun i financije IŽ

OBAVIJEST KANDIDATIMA prijavljenim na natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme STRUČNOG/E SURADNIKA/CE ZA POSLOVE UTVRĐIVANJE I NAPLATE POREZA u Odsjeku za utvrđivanje i naplatu poreza i...

03.07.2018.Informacija o zahtjevu operatera za izmjenom uvjeta određenih Rješenjem o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje za pogon Buzet operatera P.P.C. Buzet d.o.o.

Na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članka 16. stavak 1. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne...

02.07.2018.Obavijest kandidatima/kinjama prijavljenim na oglas za prijam u službu referenta/ice za opće poslove – provedba projekta „REI II“ u UO za gospodarstvo Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJAUpravni odjel za gospodarstvoRiva 8, 52100 Pula

OBAVIJESTKANDIDATIMA/KINJAMA PRIJAVLJENIM NA OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU REFERENTA/ICE ZA OPĆE POSLOVE –...

21.06.2018.Informacija: Rezultati trećeg ispitivanja kakvoće mora na plažama u 2018. godini u Istarskoj županiji

Prema kalendaru uzorkovanja Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je od 15. do 19. lipnja 2018. godine, proveo III ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji.

Ukupno je...

18.06.2018.Obavijest o natječajima za upis učenika u I. razred srednje škole u šk. godini 2018./19.

U sekciji Natječaji, objavljeni su natječaji za upis učenika u I. razred srednje škole u šk. godini  2018./19. ,  sukladno točki XV. stavak 1. Odluke o upisu učenika u I. razred...

14.06.2018.Informacija: Rezultati drugog ispitivanja kvalitete mora na plažama u 2018. godini u Istarskoj županiji

Prema kalendaru uzorkovanja Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je od 4. do 5. lipnja 2018. godine, proveo II ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji.

Ukupno je uzorkovano...

11.06.2018.Grad Pula - Odluka o izradi VIII. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule i izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Marina Veruda“

Na temelju članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ Republike Hrvatske br. 153/13 i 65/17) Grad Pula-Pola putem Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i...

04.06.2018.Javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za zahvat: „Obilaznica grada Umaga“

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da 11. lipnja 2018. godine započinje javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za zahvat „Obilaznica grada Umaga“. Javna rasprava traje 30 dana...

29.05.2018.Informacija: Rezultati prvog ispitivanja kakvoće mora na plažama u 2018. godini u Istarskoj županiji

Program ispitivanja kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji izrađen je na temelju Uredbe o kakvoći mora za kupanje („Narodne novine“ br. 73/08) koja je  usklađena sa Direktivom o...

Prikazani rezultati od 31 do 40 od ukupno 606


<< Prva < Prethodna 21-30 31-40 41-50 Sljedeća > Posljednja >>