Politehnika Pula Visoka tehničko-poslovna škola s p.j.

Politehnika Pula Visoka tehničko-poslovna škola s p.j.

Ideja o osnivanju politehničkog studija nastala je na temelju činjenice da industrija i proizvodnja čine okosnicu gospodarskog razvoja Istre i Hrvatske, čiji se budući razvoj može ostvariti novim pristupima u stjecanju i provjeri usvojenog znanja kao i njegove primjene u kreiranju  proizvoda, proizvodnje i usluga u sklopu već uhodanog globaliziranog ekonomskog sustava.

S realizacijom navedene ideje započelo se na sjednici Županijskog Poglavarstva 17. ožujka 1998. godine. Dvije godine kasnije, 11.prosinca 2000. godine Istarska Županija donijela je Odluku o osnivanju Visoke tehničke škole u Puli - Politehnički studij. Rješenjem o upisu u Upisnik visokih učilišta Ministarstva znanosti i tehnologije, izdana je dopusnica za obavljanje djelatnosti, čime je Visoka tehnička škola u Puli - Politehnički studij ušla u sustav visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Visoka tehnička škola 2009. godine pokreće specijalistički studij "Kreativni menadžment procesima", prvi takve vrste u Hrvatskoj. U skladu s time mijenja svoj naziv u Politehnika Pula, Visoka tehničko-poslovna škola.

Naša je misija promicanje ideja i znanja, za stvaranje gospodarstvu potrebnih polivalentnih stručnjaka, te promicanje kreativnosti i održavanje stvaralačke atmosfere s ciljem dostizanja primjerene kulture rada i kulture življenja.

Temeljni cilj Politehnike Pula je obrazovanje inženjera budućnosti koji će imati visoko kvalitetno tehničko znanje, ali i ekonomsko poslovno, dobro će poznavati menadžment i informatiku, znat će primjenjivati načela inženjerskog i timskog rada, te se služiti vještinama brzog prijenosa ideja u praksu. Suvremena uloga inženjera podrazumijeva i sposobnost promišljanja i vođenja projekata, razumijevanje gospodarstva, upravljanja znanjem i intelektualnim resursima.

Opširnije o Školi na www.politehnika-pula.hr