Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove

Adresa: Pula, Riva 8 
Tel:
052/351-480
Faks:
052/352-178
e-mail:
interregional@istra-istria.hr
http://www.istra-europa.eu/index.php
Pročelnica: Patrizia Bosich

Kontaktirajte nas

Pišite nam
CAPTCHA slika za prevenciju SPAM-a.
Ukoliko ne možete pročitati tekst sa slike kliknite ovdje