Služba za unutarnju reviziju

Adresa: Pula, Flanatička 29
Tel: 052/352-163
Faks:
e-mail:
davor.debeljuh@istra-istria.hr 
v.d. Voditelja: Davor Debeljuh 

Kontaktirajte nas

Pišite nam
CAPTCHA slika za prevenciju SPAM-a.
Ukoliko ne možete pročitati tekst sa slike kliknite ovdje