Djelokrug poslova Službe za unutarnju reviziju:

Služba za unutarnju reviziju dio je sveobuhvatnog sustava unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru, neovisna je i objektivna aktivnost davanja stručnog mišljenja i savjeta u cilju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrole i gospodarenja.

Unutarnja revizija obuhvaća faze procjene rizika, planiranje, obavljanje revizije, izvješćivanje i praćenje provedbe danih preporuka, a obavlja se kroz reviziju sustava, reviziju usklađenosti, reviziju uspješnosti poslovanja, financijsku reviziju i reviziju IT sustava.