Djelokrug poslova Upravnog odjela za turizam:

  • provodi, prati i koordinira aktivnosti u okviru Master plana razvoja turizma Istre za razdoblje od 2015.-2025. godine,
  • usmjerava aktivnosti na izradi Sustava poticaja kvalitete,
  • pruža logističku i savjetodavnu potporu, edukaciju i praćenje gospodarskih subjekata iz turističkog sektora u svim vidovima novih i postojećih razvojnih turističkih projekata,
  • promovira razvojne turističke projekte (sajmovi, tiskovne konferencije, prezentacije, internet, e-mailing),
  • provodi organizacijske promjene radi usklađivanja procesa rada s aktualnom zakonskom regulativom,
  • izvješćuje Skupštinu Istarske županije, nadležna  tijela vlasti i javnost o stanju u djelatnosti, te obavlja savjetodavnu pomoć i komunikaciju (horizontalno i vertikalno).
  • kandidira, prati i koordinira realizaciju turističkih projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije i nacionalnih fondova.