Djelokrug poslova Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine:

 

  • potiče razvoj manjinskih prava na normativno-zakonskoj razini i kontinuirano prati primjenu odgovarajućih propisa u praksi, posebice što se tiče službene uporabe manjinskog jezika u samoupravnom djelokrugu te ostvarivanja načela ravnomjerne zastupljenosti pripadnika manjina u predstavničkim, izvršnim i upravnim tijelima jedinica samouprave,
  • osigurava materijalne, prostorne i druge uvjete neophodne za organizacijsku konsolidaciju i razvoj programskih djelatnosti  udruga nacionalnih manjina županijske razine,
  • uspostavlja učinkoviti sustav manjinske samouprave,
  • nakon konstituiranja sedam vijeća nacionalnih manjina na regionalnoj razini, podupire redovnu i programsku djelatnost Talijanske unije, kao i ustanova i organizacija koje djeluju u sustavu Talijanske unije, sukladno odredbama Statuta i proračunskim mogućnostima Istarske županije,
  • rješava predstavke građana vezane za problematiku poštivanja osnovnih ljudskih i manjinskih prava
  • prati realizaciju projekata sufinanciranih od fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice) iz područja nadležnosti, te osiguravanje financijskih, tehničkih i kadrovskih preduvjeta za njihovu pripremu i realizaciju.