Djelokrug poslova Upravnog odjela za gospodarstvo:

obavlja poslove iz područja regionalnog razvoja i to izradu strateških dokumenta, suradnju s tijelima državne uprave, općinama, gradovima, županijama i ostalim subjektima, te provedbu programa i projekata regionalne razvojne politike u skladu s nacionalnim i europskim politikama regionalnog razvoja. Priprema koncepciju i strategiju gospodarskog razvitka, uvjeta za djelovanje tržišta, prati tekuća gospodarska kretanja, prati robne rezerve, djeluje u pravcu uravnoteženog gospodarskog razvitak svih krajeva Županije, a posebice onih koji zaostaju u gospodarskom razvitku.

Obavlja poslove iz područja energetike, prati izradu strateških dokumenata na razini Republike Hrvatske, suradnju s nadležnim tijelima, te koordinira provedbu programa i projekata regionalne energetske politike u skladu s nacionalnim i europskim politikama u području energetike. Posebno prati stanje i poduzima aktivnosti na ostvarivanju uvjeta za razvoj dominantnih industrijskih grana, razvoju poduzetništva, investicijskih ulaganja od značaja za Županiju, osiguranje uvjeta za ulaganja stranih partnera i gospodarske odnose sa stranim partnerima, kandidira i prati realizaciju projekata sufinanciranih od fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice) iz područja nadležnosti, te osiguranju financijskih, tehničkih i kadrovskih preduvjeta za njihovu pripremu i realizaciju, prati stanje i ostvaruje uvijete za razvoj trgovačkih društava u vlasništvu i suvlasništvu Županije iz nadležnosti upravnog odjela. Analizira stanja i aktualna pitanja pojedinih gospodarskih djelatnosti te druga pitanja gospodarske politike, prikuplja podatke, izrađuje analize, predlaže mjere, predlaže projekte javno-privatnog partnerstva, i dr. Sudjeluje u organizaciji stručnih i gospodarskih manifestacija i promocija, te izložbi strukovnih organizacija, udruga inovatora i gospodarskih subjekata.