30.04.18. u 13:36

Pazin - Koordinacija Stožera civilne zaštite Pazinštine

U ponedjeljak, 16. travnja 2018. g. u prostorijama Grada Pazina održana je koordinacija Stožera civilne zaštite Grada Pazina i općina Cerovlja, Lupoglava, Gračišća, Motovuna, Tinjana, Karojbe i Sv. Pretra u Šumi. Sjednicu su vodili načelnik i zamjenik načelnika Stožera CZ Serđo Šilić i Boris Rogić. Sjednica je održana temeljem provedbe programa aktivnsti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH za područje Grada Pazina i općina Cerovlja, Lupoglava, Gračišća, Motovuna, Tinjana, Karojbe i Sv. Pretra u Šumi za 2018.g.
 
Dnevni red sadržavao je pet točaka, između ostalih i Plan rada stožera civilne zaštite u pripremi protupožarne sezone 2018. godine te Izvješće o intervencijama i broju požara u 2017. godini, Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara, Plan operativne provedbe Programa aktivnosti i Financijski plan za provođenje zadaća iz područja sustava civilne zaštite.