18.04.17. u 07:51

Održana 3. sjednica Stožera civilne zaštite Istarske županije

U ponedjeljak, 10. travnja 2017. g. u prostorijama Istarske razvojne agencije-IDA, u Puli, održana je 3. sjednica Stožera civilne zaštite Istarske županije na temu pripreme za ljetnu požarnu sezonu.

Sjednica je održana temeljem Programa aktivnosti  Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2017.g.

Za 2017. godinu, načelnik Stožera CZ Dino Kozlevac najavljuje spremnost vatrogasnih postrojbi Istarske županije i sigurnu turističku sezonu, kako za građane, tako i goste koji će boraviti na našem području.

Na sjednici su prisustvovali i načelnici gradskih Stožera civilne zaštite, te predstavnici NP Brijuni, Javne ustanove Park prirode Učka, predstavnici Hrvatskih šuma, Županijske uprave za ceste, Bina – Istre d.d., HEP-a, HŽ-a i PU Istarske.