20.10.17. u 11:15

Regionalni skup civilne zaštite u Opatiji

South East Europe Urban Resilience Building Action Network" (SEE Urban) naziv je regionalnog skupa civilne zaštite koji je održan od 16. do 18. listopada 2017 g. u Opatiji i Šapjanama. Skup zajednički organiziraju UNDP Hrvatska i Platforma hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa.

U programu konferencije održane su prezentacije stručnjaka i predavača iz Hrvatske, BiH, Srbije, Makedonije, Kosova, Crne Gore i Albanije, država koje su uključene u projekt SEE Urban koji traje od početka 2017. do kraja 2018. godine.

SEE Urban je projekt izgradnje urbane otpornosti na području jugoistočne Europe te uključuje niz organizacija i udruženja iz ovog dijela Europe.

U utorak, 17. listopada održan je konferencijski dio programa u kojem su  sudionicima prezentirani projekti i najbolje prakse na temu urbane otpornosti, dok je u bivšem vojnom kompleksu Šapjane kod Rijeke 18. listopada provedena vježba civilne zaštite.

U radu ovog regionalnog  skupa civilne zaštite, te projekta SEE URBAN sudjelovali su g. Denis Stipanov Voditelj Službe CZ VZIŽ i g. Boris Rogić stručni suradnik.