22.11.17. u 09:15

Održana 6. sjednica Stožera civilne zaštite Istarske županije

Stožer civilne zaštite Istarske županije održao je u srijedu, 15. studenog 2017. g.  u  Velikoj vijećnici Grada Pazina  zajedničku sjednicu u vezi pripreme za Provedbu mjera civilne zaštite u slučaju zimskih uvjeta na području Istarske županije.

Sjednici su osim članova Stožera CZ IŽ, prisustvovali načelnici gradskih Stožera civilne zaštite IŽ , MUP-a PU Istarske, Istarske ceste d.o.o. Pula, Vatrogasne zajednice Istarske županije, komunalne službe gradova IŽ, Ceste d.o.o. Pula, Zavod za hitnu medicinsku pomoć, Hrvatske ceste d.o.o - Ispostava Pula , Županijska uprava za ceste, Bina – Istra, Hak-auto klub Pula-Rovinj, HEP, Elektroistra Pula

Nakon izlaganja sudionika usvojeni su slijedeći zaključci:

1. Na području Istarske županije djeluje sustav zaštite od ekstremnih zimskih uvjeta te su poduzete organizacijske i tehničke mjere koje osiguravaju normalan život i rad građana.

2. Pravne osobe – zimske službe zadužene za osiguranje prohodnosti svih prometnica na području Istarske županije, u okviru planova, potpisanih ugovora i preuzetih obaveza, organizacijski i tehnički spremne su za početak zimske sezone.

3. Žurne službe koje obavljaju poslove zaštite ljudi i imovine poduzele su organizacijske i tehničke mjere za obavljanje redovne djelatnosti  u zimskim uvjetima kao i za obavljanje djelatnosti u sustavu civilne zaštite kod izvanrednih uvjeta.

4. Pravne osobe svih razina organiziranosti ( lokalne, regionalne i državne ) koje djeluju na području Istarske županije i sudjeluju u provedbi mjera civilne zaštite u zimskim uvjetima temeljem operativnih planova poduzele su sve potrebne organizacijske i tehničke mjere te se pripremile  za rad u zimskim uvjetima.

5. Kod mogućih ekstremnih zimskih nepogoda ( snijega i poledice ) moguće je očekivati u samom početku probleme u prohodnosti prometnica do vremena potrebnog za podizanje cijelog  sustava zimskih službi i vremena potrebnog za prolazak svim prometnicama. Prometnice će se čistiti po planskim prioritetima s ciljem da sve prometnice na području Županije u što kraćem vremenu budu prohodne.

6. Građani Istarske županije o mogućim problemima sa vremenskim nepogodama biti će informirani putem sredstava javnog priopćavanja. Pozivaju se građani na strpljenje u ekstremnim zimskim uvjetima, da se pridržavaju radi svoje sigurnosti mjera koje nalažu žurne službe i čelnici općina, gradova i Županije. Posebno se pozivaju građani da provode obvezu održavanja čistim površine uz stambene objekte od snijega i leda  prema odlukama o komunalnom redu općina i gradova.