08.02.18. u 13:18

Split 6. i 7. veljače 2018. godine - Edukacija operativnih snaga sustava civilne zaštite za međunarodne operacije civilne zaštite

U organizaciji Državne uprave za zaštitu i spašavanje, u Divuljama je održana edukacija sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite za međunarodne operacije civilne zaštite. U dvodnevnom osposobljavanju, govorilo se o upravljanju katastrofama na međunarodnoj razini, te ulozi i mandatu međunarodnih i regionalnih organizacija. Tijekom edukacije održana je i stožerna vježba „Potpora države domaćina".
 
U radu seminara, Istarsku županiju predstavljao je g. Denis Stipanov, voditelj Službe civilne zaštite pri VZIŽ. Cilj ovakvih edukacija je upoznavanje i provjera planskih dokumenata, operativnih procedura za vođenje intervencije, procedura za traženje i prihvat međunarodne pomoći kroz Mehanizam Unije za civilnu zaštitu, te uvezivanje nacionalnih i međunarodnih kapaciteta za zajedničko i koordinirano djelovanje pri nesrećama i katastrofama.