17.10.18. u 09:21

Održana 9. sjednica Stožera civilne zaštite Istarske županije

Stožer civilne zaštite Istarske županije održao je u utorak. 16. listopada 2018. g. u Istarskoj razvojnoj agenciji-IDA, Pula, zajedničku sjednicu u vezi pripreme za moguć nastanak ugroza od poplave na području Istarske županije.

Sjednici su osim članova Stožera civilne zaštite Istarske županije, prisustvovali predstavnici Hrvatskih voda (VGI za mali sliv „Mirna-Dragonja i VGI za mali sliv Raša-Boljunčica), Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja-građevinska inspekcija Pazin, Vodovoda d.o.o. Pula, Vodovoda d.o.o. Labin, MUP-a PU Istarske,  Županijske uprave za ceste ,Ceste d.o.o. Pula, Bina Istra, Vatrogasne zajednice Istarske županije, Društvo Crvenog križa Istarske županije, Ronilačkog saveza Istarske županije, načelnike Stožera civilne zaštite  Gradova Pule, Labina, Pazina , Buzeta, Poreča i Vodnjana te gradskih komunalnih društva

Nakon izlaganja sudionika usvojeni su slijedeći zaključci:

  1. Stanje sustava obrane od poplave na području Istarske županije je zadovoljavajuće
  2. Po potrebi informirati javnost o opasnosti ili nastanku poplava
  3. Kod donošenja prostorno-planske dokumentacije voditi računa o zabrani gradnje objekata na plavnim područjima.
  4. Sustav koordinacije i vođenja (upravljanja) događajem je na zadovoljavajućoj razini.
  5. U slučaju poplave postoji opasnost od zamućivanja djela izvorišta pitke vode i prekida distribucije  dijela stanovništva Istarske županije, kada je potrebno planirati zamjensku opskrbu vodom
  6. Poduzimati redovno i pojačano održavanje vodotoka, odvodnih kanala i sustava javne odvodnje