14.10.19. u 13:41

Održana 13. sjednica Stožera civilne zaštite Istarske županije

Stožer civilne zaštite Istarske županije održao je u četvrtak 10. listopada 2019. g. u Istarskoj razvojnoj agenciji - IDA, Pula, zajedničku sjednicu u vezi pripreme za moguć nastanak ugroza od poplave na području Istarske županije.

Sjednici su osim članova Stožera civilne zaštite Istarske županije, prisustvovali predstavnici Hrvatskih voda (VGI za mali sliv „Mirna-Dragonja i VGI za mali sliv Raša-Boljunčica), Vodovoda d.o.o. Pula, Vodovoda d.o.o. Labin, Županijske uprave za ceste, Ceste d.o.o. Pula, Bina Istra, Istarske ceste, Vatrogasne zajednice Istarske županije, Društvo Crvenog križa Istarske županije, Ronilačkog saveza Istarske županije, načelnike Stožera civilne zaštite Gradova Pule, Labina, Pazina, Buzeta, Poreča, Rovinja i Vodnjana te gradskih komunalnih društava.

Nakon izlaganja sudionika usvojeni su slijedeći zaključci:

  1. Stanje sustava obrane od poplave na području Istarske županije je zadovoljavajuće.
  2. Po potrebi informirati  javnost o opasnosti ili nastanku poplava
  3. Kod donošenja prostorno-planske dokumentacije voditi računa o zabrani gradnje objekata na plavnim područjima.
  4. Sustav koordinacije i vođenja ( upravljanja ) događajem je na zadovoljavajućoj razini.
  5. U slučaju poplave postoji opasnost od zamućivanja djela izvorišta pitke vode i prekida distribucije  dijela stanovništva Istarske županije, kada je potrebno planirati zamjensku opskrbu vodom.
  6. Poduzimati redovno i pojačano održavanje vodotoka, odvodnih kanala i sustava javne odvodnje.