Novosti

Na području Grada Pule i Općine Kanfanar, od 21. - 22. travnja 2017. godine Državna uprava za zaštitu i spašavanje organizirala je i održala međunarodnu terensku vježbu civilne zaštite „ISTRA...


više novosti

Civilna zaštitaVATROGASNA ZAJEDNICA ISTARSKE ŽUPANIJE
Stoja 2, Pula
tel: +385 52 386 155; fax: +385 52 382 399

DENIS STIPANOV, Voditelj Službe civilne zaštite
Radićeva 1, Pula
tel/fax: +385 52 544 499  mob: +385 91 441 00 52
denis.stipanov@vziz.hr

BORIS ROGIĆ, Stručni referent
tel/fax: +385 52 851 630  mob: +385 91 441 00 55
boris.rogic@vziz.hr