Razvoj inovacija

Istarska županija putem Odjela za gospodarstvo ulaže određena sredstva u poticanje inovatorstva čime aktivnije potiče razvoj novih ideja, ulaganje gospodarstvenika u inovacije i razvoj što će pridonijeti većoj konkurentnosti na domaćem i inozemnom tržištu, te u konačnici otvoranjem novih radnih mjesta.  Aktivnosti odjela za gospodarstvo Istarske županije u svrhu poticanja razvoja inovacija su:

  • poticanje razvoja, promocije i komercijalizacije inovacija izradom programa poticanja i promocije inovacija, te njihove komercijalizacije,
  • sudjelovanje u pripremi izložbi i nastupa na sajmovima,
  • davanje stručne pomoć u realizaciji programa rada Savezu udruga inovatora Istarske županije,
  • praćenje provedbe i sufinanciranje programa
  • analiza efekata inovacija. 

Istarski inovatori tradicionalno godinama postižu izuzetne uspjehe i visoka priznanja na domaćim i međunarodnim izložbama inovacija. Neke od izložbi na kojima su sudjelovali Istarski inovatori su Izložba inovacija u pomorstvu i nautičkom turizmu u sklopu riječkog nautičkog sajma NAUTICA, međunarodna izložba inovacija INNOVA u Bruxellesu, izložba inovacija ARCA u sklopu Zagrebačkog velesajma i predstavljanje inovacija na Obtničkom sajamu Istre.

Na svim su izložbama Istarski inovatori višestruko nagrađivani zlatnim, srebrnim i brončanim medaljama, posebnim Grand-prix nagradama, te posebnim titulama kao što je „Merit of invention” – „Zaslužni za inovatorstvo” za izuzetne inovatore koju dodajeljuje Belgijska komora inovatora i Grad Bruxelles.

Više informacija o inovatorstvu i inovacijama nalazi se web stranici: istarskiinovatori.hr/index.html.