Suradnja

Odjel za gospodarstvo Istarske županije surađuje s institucijama i organizacijama u svom djelokrugu poslova radi učinkovitijeg provođenja planiranih aktivnosti na svim područjima djelovanja, a na području cijele Istarske županije. Najveća suradnja ostvaruje se s Istarskom razvojnom agencijom, Istarskom regionalnom energetskom agencijom, Hrvatskom gospodarskom komorom – Županijskom komorom Pula i Obrtničkom komorom Istarske županije. Nadalje, Upravni odjel za gospodarstvo u svrhu razvoja Istarske županije surađuje s organizacijama, institucijama, udrugama, gradovima i općinama u Istarskoj županiji, Istarskim gospodarstvenicima, tijelima državne uprave, hrvatskim ministarstvima, županijama, institucijama, organizacijama i regijama ostalih država, međunarodnim organizacijama, Institucijama Europske unije, te ostalim referentnim subjektima.

U suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom – Županijskom komorom Pula Odjel za gospodarstvo Istarske županije provodi postojeće i osmišljava nove razvojne programe, zajedno sudjeluju u promociji hrvatskog gospodarstva u zemlji i inozemstvu, razvijanju poslovne suradnje s inozemstvom, surađuju u organizaciji seminara, konferencija edukacija, te poticanju obrazovanja, privlačenju stranih investitora, poticanju izvoza, te ostalim područjima od zajedničkog interesa.

U suradnji s Obrtničkom komorom Istarske županije Odjel za gospodarstvo Istarske županije utvrđuje mjere županijske gospodarske politike, sudjeluje u promotivnim aktivnostima proizvoda i usluga i organizaciji sajmova, izložbi i poslovnih susreta, potiče razvojno - istraživački i inventivni rad; sudjeluje u određivanju ciljeva, zadaća i prioriteta razvoja obrtničkih i gospodarskih djelatnosti, sudjeluje u promociji obrtništva i malog poduzetništva, sudjeluje u promociji i organizaciji obrazovanja za obrtništvo, prati i analizira gospodarsku politiku i njeno djelovanje na razvoj obrtništva i malog poduzetništva; zaprima stručna mišljenja i prijedloge Obrtničke komore o potrebama obrtnika i poduzetnika, te poduzima mjere za provedbu istih, potiče provedbu raznih projekata vezanih za razvoj obrtništva.

Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije konstantno surađuje s Istarskom razvojnom agencijom na pitanjima važnim za Istarsko gospodarstvo. Zajedničkom suradnjom uspostavljen je Jamstveni fond „Istra 21“, provode se kreditne linije, obrađuju kreditni aranžmani, te provede i analiziraju funkcioniranje jamstvenog fonda. Nadalje razvijen je, te se usavršava program podizanja kvalitete i promocije istarskih autohtonih proizvoda i usluga uvođenjem znaka Istrian Quality (IQ). U suradnji s IDA-om Istarska županija konsolidira i financira poslovanje MET.R.IS.-a, ulaže u daljnje opremanje i uređenje prostora, vrši i financira usluge istraživanja i razvoja za potrebe metalne industrije, te prati strukturu rada centra. Zajednički provode i sufinanciraju ostale razvojne programe vezane za Istarsku županiju, te surađuju na području europskih projekata.