Energetika

Ukratko, pojam energetike obuhvaća sve aspekte energetskog sustava, odnosno cjelokupno energetsko bogatstvo i energetsko gospodarstvo.  

Budući, da je u današnje vrijeme probleme energetike nemoguće analizirati odvojeno od ekonomije, ekologije, tehnološkog i ukupnog razvoja, zadatak suvremene energetike sastoji se u osiguranju potrebne energije koju traži razvoj društvene zajednice u kompromisu između ekonomije i ekologije. 

Istarska županija putem Upravnog odjela za gospodarstvo obavlja poslove iz područja energetike, odnosno prati izradu strateških dokumenata na razini Republike Hrvatske, suradnju s nadležnim tijelima, te koordinira provedbu programa i projekata regionalne energetske politike u skladu s nacionalnim i europskim politikama.

Projekti u energetskom sektoru: