Produkcija turističke foto galerije

Informacijsko-komunikacijska tehnologija i mediji u turizmu

Prepoznavanje i primjena inovativnih tehnologija, proizvoda i usluga, te permanentno jačanje njihove konkurentnosti osnovna je pretpostavka održivog gospodarskog rasta i razvoja. Bez obzira o kojoj se gospodarskoj disciplini ili grani radi, držimo da je primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije i medija pogodna u svim sektorima jer nam omogućuje brži i kvalitetniji priključak dostupnim modernim tehnologijama ali i jasnu i mjerljivu usporedbu s nama konkurentskim destinacijama.  

Sa mnogobrojnih znanstvenih i stručnih skupova glavna poruka u domeni interneta i prodaje određene turističke destinacije bila je: prije odabira bilo koje destinacije u koju turista putuje po prvi puta, na internetu pogleda osim filmova o destinaciji, i galeriju fotografija. To je vrlo važno saznanje potvrđeno na mnogobrojnim specijaliziranim medijima koji su posvećeni isključivo foto galerijama koje služe u promotivne svrhe. Nakon toga je jasno medijski taj trend multipliciran i na socijalnim mrežama gdje se zasebno otvaraju poglavlja prezentacije destinacije putem kratkih video clipova i foto galerija. 

Natječući se sa europski poznatim turističkim destinacijama i prateći najnovije trendove u turizmu uvidjeli smo da naša najizravnija konkurencija još nije primijenila ovakav vid komunikacije i promocije što nas je dodatno potaklo da mi pokušamo iskoristiti taj, očigledno izuzetno propulzivan i interesantan prostor. Pred nas su stavljeni novi izazovi i dometi. To nas je navelo na zaključak da u tom području raspolažemo s velikim prostorom za afirmaciju i unapređenjem načina na koji se prezentiramo ovako izmijenjenom turističkom tržištu. 

To novo saznanje pokušali smo u što je mogućem kraćem roku iskoristiti. Odmah smo krenuli u organizacijske pripreme te u 2004. krenuli s pripremama, a u 2005. realizirali prve značajnija foto snimanja. Nakon dobro pripremljenog i selektiranog materijala krenuli smo u izradu on-line foto galerije koja je zamišljena da posluži prije svega nama za izradu promotivnih brošura, ali i mnogobojnim novinarima, opinion-leaderima i opinion-makerima koje smo stavili u funkciju promocije destinacije Istre. 

Danas na specijaliziranom web gourmet portalu Istre raspolažemo s izuzetno bogatom foto galerijom i preko 3.000 pohranjenih i tematski selektiranih fotografija. Sve su dostupne u tri različita formata te se uz našu dozvolu mogu koristiti za izradu reportaža o istri kako u on-line segmentu, tako i u off-line segmentu. 

Misija nam je svake godine realizirati oko 500 novih fotografija koje će predstaviti sasvim nove vizure Istre, nove atrakcije i posebno ljude koji obogaćuju našu regiju. 

Tematsku foto galeriju možete pogledati na adresi: http://www.istria-gourmet.com/hr/multimedija/fotogalerija