03.07.17. u 09:16

Nova kreditna linija - Poduzetnik Istarska županija 2017

Istarska županija nastavlja i ove godine poticanje poduzetništva sufinanciranjem dijela kamata na kredite za nove investicije i trajna obrtna sredstva, u suradnji sa poslovnim bankama IKB Umag d.d., RBA d.d., PBZ d.d. i ERSTE BANK d.d.

 

Potpisivanjem Ugovora o poslovnoj suradnji na provedbi Programa kreditiranja poduzetnika "Poduzetnik – Istarska županija 2017", stvoreni su uvjeti za osiguranje povoljnih kredita poduzetnicima.

Korisnici kredita prema ovom Programu mogu biti subjekti malog gospodarstva, koji su registrirani u Republici Hrvatskoj, u većinskom privatnom vlasništvu koji ulažu na području Istarske županije, bez obzira na sjedište ili prebivalište i to:

aktivni obrti,

mala i srednja trgovačka društva,

zadruge,

profitne ustanove

 

Veličina ukupnog kreditnog fonda za Program iznosi 60.000.000,00 kuna. Kamatne stope su izrazito povoljne i iznose:

promjenjiva, 1,92% do 2,30% (kamata se naplaćuje mjesečno u tijeku korištenja kredita, počeka i otplate) – investicijski krediti

fiksna, 2,20% do 2,80% - trajna obrtna sredstva


 

Svaki Korisnik kredita kojemu se isplati potpora Istarske županije temeljem ovog Programa, postaje primatelj potpore male vrijednosti za visinu subvencije kamate; sukladno članku 11. Zakona o državnim potporama ("Narodne novine" br. 72/13, 141/13).

 

Sve informacije pronađite na linku:

www.ida.hr/index.php