Instrumenti zaštite ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj s posebnim osvrtom na autohtonu talijansku nacionalnu zajednicu

I. Multilateralni odnosi – Međunarodni ugovori i ostali dokumenti

Na temelju članka 141. Ustava Republike Hrvatske, “međunarodni ugovori koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom i objavljeni, a koji su na snazi, čine dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske, a po pravnoj su snazi iznad zakona. Njihove se odredbe mogu mijenjati ili ukidati samo uz uvjete i na način koji su u njima utvrđeni, ili suglasno općim pravilima međunarodnog prava”.

  1. Ujedinjeni narodi
  2. Organizacija Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu - UNESCO
  3. Vijeće Europe
  4. Pravo međunarodnih ugovora i sukcesija država

II. Međunarodni ugovori i bilateralni sporazumi između Republike Hrvatske (Federativne Narodne Republike Jugoslavije / Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije) i Talijanske Republike od posebnog interesa za autohtonu talijansku nacionalnu zajednicu

  1. Međunarodni ugovori i bilateralni sporazumi između Federativne Narodne Republike Jugoslavije / Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Talijanske Republike
  2. Bilateralni ugovori i sporazumi između Republike Hrvatske i Talijanske Republike

III. Nacionalno/unutarnje zakonodavstvo Republike Hrvatske

  1. Ustav, zakoni i drugi akti Hrvatskog sabora
  2. Akti Ustavnog suda Republike Hrvatske
  3. Akti Vlade, Ministarstava i državne uprave Republike Hrvatske
  4. Akti Savjeta za nacionalne manjine
  5. Akti Istarske županije i Primorsko-goranske županije
  6. Akti jedinica lokalne samouprave Istarske županije i Primorsko-goranske županije