Pravo međunarodnih ugovora i sukcesija država

4.1. Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora (Vienna Convention on the Law of Treaties), usvojena u Beču 23. svibnja 1969. godine, stupila na snagu 27. siječnja 1980. godine.

Republika Hrvatska stranka je Bečke konvencije o pravu međunarodnih ugovora od 8. listopada 1991. godine.

  • Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 12. od 15.10.1993.)
  • Odluka o objavljivanju Bečke konvencije o pravu međunarodnih ugovora (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 16. od 18.12.1993.)

4.2. Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora (Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties), usvojena u Beču 23. kolovoza 1978. godine, stupila na snagu 6. studenoga 1996. godine.

Republika Hrvatska stranka je Bečke konvencije o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora od 8. listopada 1991. godine.

  • Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 12. od 15.10.1993.)
  • Odluka o objavljivanju Bečke konvencije o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 16. od 18.12.1993.)

4.3. Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora između država i međunarodnih organizacija ili između međunarodnih organizacija (Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations), usvojena u Beču 21. ožujka 1986. godine, nije još stupila na snagu.

  • Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju (ratifikaciji) Bečke konvencije o pravu međunarodnih ugovora između država i međunarodnih organizacija ili između međunarodnih organizacija i Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Bečke konvencije o pravu međunarodnih ugovora između država i međunarodnih organizacija ili između međunarodnih organizacija (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 1. od 02.02.1994.)