1. Međunarodni ugovori i bilateralni sporazumi između Federativne Narodne Republike Jugoslavije / Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Talijanske Republike

1.1. Ugovor o miru s Italijom (Treaty of Peace with Italy), potpisan u Parizu 10. veljače 1947. godine, stupio na snagu 15. rujna 1947. godine.

  • Ukaz o ratifikaciji Ugovora o miru s Italijom (“Službeni list Federativne Narodne Republike Jugoslavije” broj 74. od 29.08.1947.).

1.2. Sporazum između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Talijanske Republike o transferu optantske imovine – pitanja vlasništva (Agreement between the Federal Peoples's Republic of Yugoslavia and the Italian Republic concerning the transfer of optants' funds – property matters), potpisan u Beogradu 30. kolovoza 1948. godine, stupio na snagu 23. prosinca 1950. godine.  

1.3. Sporazum između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Talijanske Republike o transferu optantske imovine – financijska pitanja (Agreement between the Federal Peoples's Republic of Yugoslavia and the Italian Republic concerning the transfer of optants' funds – financial matters), potpisan u Beogradu 30. kolovoza 1948. godine, stupio na snagu 23. prosinca 1950. godine.

1.4. Sporazum između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Talijanske Republike o ribolovu talijanskih ribara u jugoslavenskom moru (Agreement between the Federal Peoples's Republic of Yugoslavia and the Italian Republic regarding fishing by Italian fishermen in Yugoslav waters), potpisan u Beogradu 13. travnja 1949. godine, stupio na snagu 1. svibnja 1949. godine.

1.5. Sporazum o vlasništvu, pravima i interesima Italije u Jugoslaviji (Agreement concerning Italian property, rights and interests in Yugoslavia), potpisan u Beogradu 23. svibnja 1949. godine, stupio na snagu danom potpisivanja.

1.6. Sporazum između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Talijanske Republike o podjeli arhiva i dokumenata administrativnog karaktera ili od povijesnog interesa u svezi s teritorijem prepuštenim u skladu s uvjetima Ugovora o miru (Agreement between the Federal Peoples's Republic of Yugoslavia and the Italian Republic with respect to the apportionment of archives and documents of an administrative character or of historical interest relating to the territories ceded under the terms of the Treaty of Peace), potpisan u Rimu 23. prosinca 1950. godine, stupio na snagu danom potpisivanja.

1.7. Memorandum o suglasnosti između Vlada Italije, Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, Sjedinjenih Američkih Država i Jugoslavije o Slobodnom Teritoriju Trsta (Memorandum of Understanding between the Governments of Italy, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the United States of America and Yugoslavia regarding the Free Territory of Trieste), potpisan u Londonu 5. listopada 1954. godine, stupio na snagu danom potpisivanja.

  • Ukaz o objavi Memoranduma o suglasnosti između Vlada Italije, Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, Sjedinjenih Američkih Država i Jugoslavije o Slobodnom Teritoriju Trsta (“Službeni list Federativne Narodne Republike Jugoslavije – međunarodni ugovori i drugi sporazumi” broj 6. od 27.10.1954.)

1.8. Sporazum između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Talijanske Republike o završnom određivanju svih međusobnih ekonomskih i financijskih obaveza koje proizlaze iz Ugovora o miru i sukcesivnih sporazuma (Agreement between the Federal Peoples's Republic of Yugoslavia and the Italian Republic for the final settlement of all reciprocal economic and financial obligations arising out of the Treaty of Peace and subsequent agreements), potpisan u Beogradu 18. prosinca 1954. godine, stupio na snagu 10. veljače 1956. godine.

1.9. Sporazum o slobodnoj trgovini između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Talijanske Republike (Trade Agreement between the Federal Peoples's Republic of Yugoslavia and the Italian Republic), potpisan u Rimu 31. ožujka 1955. godine, stupio na snagu 1. travnja 1955. godine.

1.10. Sporazum između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Talijanske Republike o ribolovu talijanskih ribara u jugoslavenskom moru (Agreement between the Federal Peoples's Republic of Yugoslavia and the Italian Republic regarding fishing by Italian fishermen in Yugoslav waters), potpisan u Beogradu 20. studenoga 1958. godine, stupio na snagu 5. studenoga 1959. godine.

1.11. Sporazum između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Italije o reguliranju prometa osoba, kao i kopnenog i pomorskog prijevoza između pograničnih područja - tzv. Udinski sporazum, potpisan u Udinama 31. listopada 1962. godine, ratificiran 22. siječnja 1963. godine, stupio na snagu 27. veljače 1963. godine i preuzet sukcesijom.

1.12. Ugovor između Talijanske Republike i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije – Ugovor o utvrđivanju granica za dio koji nije utvrđen Ugovorom o miru od 10. veljače 1947. godine (Treaty between the Italian Republic and the Socialist Federal Republic of Yugoslavia - Treaty on the delimitation of the boundary line for the part not indicated as such in the Peace Treaty of 10 February 1947), potpisan u Osimu (Anconi) 10. studenoga 1975. godine, stupio na snagu 3. travnja 1977. godine.

  • Zakon o ratifikaciji Ugovora između Talijanske Republike i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (“Službeni list Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije – međunarodni ugovori” broj 1. od 11.03.1977.)

1.13. Sporazum o promociji ekonomske suradnje između Talijanske Republike i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (Agreement on the promotion of economic co-operation between the Italian Republic and the Socialist Federal Republic of Yugoslavia), potpisan u Osimu (Anconi) 10. studenoga 1975. godine, stupio na snagu 3. travnja 1977. godine.

  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o promociji ekonomske suradnje između Talijanske Republike i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (“Službeni list Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije – međunarodni ugovori” broj 1. od 11.03.1977.)

1.14. Sporazum između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Talijanske Republike o završnom određivanju svih međusobnih obaveza koje proizlaze iz članka 4. Osimskog ugovora, potpisan u Rimu 18. veljače 1983. godine.