Bilateralni ugovori i sporazumi između Republike Hrvatske i Talijanske Republike

2.1. Ugovor između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina, potpisan u Zagrebu 5. studenoga 1996. godine, stupio na snagu 8. srpnja 1998. godine.

 • Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina i Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 15. od 14.10.1997.)
 • Objava o stupanju na snagu Ugovora između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 10. od 31.07.1998.)

* Zakon broj 129. od 23.04.1988. – “Ratifikacija i provedba Ugovora između Talijanske Republike i Republike Hrvatske o pravima manjina” (“Službene novine Talijanske Republike” broj 104. od 07.05.1998.)

* Objava Ministarstva vanjskih poslova Talijanske Republike o stupanju na snagu Ugovora između Talijanske Republike i Republike Hrvatske o pravima manjina (“Službene novine Talijanske Republike” broj 191. od 18.08.1998.)

2.2. Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Italije o poticanju i zaštiti ulaganja, potpisan u Zagrebu 5. studenoga 1996. godine, stupio na snagu 12. lipnja 1998. godine.

 • Uredba o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Italije o poticanju i zaštiti ulaganja (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 4. od 19.03.1997.)
 • Objava o stupanju na snagu Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Italije o poticanju i zaštiti ulaganja (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 10. od 31.07.1998.)

* Zakon broj 47. od 02.03.1998. – “Ratifikacija i provedba Ugovora između Vlade Talijanske Republike i Vlade Republike Hrvatske o poticanju i zaštiti ulaganja” (“Službene novine Talijanske Republike” broj 63. od 17.03.1998., redovni prilog broj 45.)

* Objava Ministarstva vanjskih poslova Talijanske Republike o stupanju na snagu Ugovora između Vlade Talijanske Republike i Vlade Republike Hrvatske o poticanju i zaštiti ulaganja (“Službene novine Talijanske Republike” broj 217. od 17.09.1998.)

2.3. Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o ukidanju ulaznih viza, sklopljen razrnjenom pisama u Rimu 27. lipnja 1997. godine, stupio na snagu 3. studenoga 1997. godine.

 • Odluka o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o ukidanju ulaznih viza (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 13. od 19.09.1997.)
 • Objava o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o ukidanju ulaznih viza (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 19. od 12.11.1997.)

2.4. Ugovor o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Republike ltalije, potpisan u Rimu 27. lipnja 1997. godine, stupio na snagu 1. studenoga 2003. godine.

 • Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Republike ltalije i Zakon o potvrđivanju Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Republike ltalije (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 21. od 12.12.1997.)
 • Objava o stupanju na snagu Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Republike ltalije (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 15. od 22.09.2003.)

* Zakon broj 167. od 27.05.1999. – “Ratifikacija i provedba Ugovora između Talijanske Republike i Republike Hrvatske o socijalnom osiguranju” (“Službene novine Talijanske Republike” broj 138. od 15.06.1999., redovni prilog broj 114.)

* Objava Ministarstva vanjskih poslova Talijanske Republike o stupanju na snagu Ugovora između Talijanske Republike i Republike Hrvatske o socijalnom osiguranju sa Administrativnim sporazumom za primjenu Ugovora (“Službene novine Talijanske Republike” broj 225. od 27.09.2003.)

2.5. Sporazum o turističkoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike, potpisan u Rimu 27. lipnja 1997. godine, stupio na snagu 20. kolovoza 1998. godine.

 • Uredba o potvrđivanju Sporazuma o turističkoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 17. od 22.10.1997.)
 • Objava o stupanju na snagu Sporazuma o turističkoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 12. od 02.10.1998.)

2.6. Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o zračnom prijevozu, potpisan u Rimu 8. srpnja 1998, nije još stupio na snagu.

 • Uredba o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o zračnom prijevozu (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 2. od 12.02.1999.)

* Zakon broj 419. od 20.12.2000. - “Ratifikacija i provedba Sporazuma između Vlade Talijanske Republike i Vlade Republike Hrvatske o zračnom prijevozu” (“Službene novine Talijanske Republike” broj 15. od 19.01.2001., redovni prilog broj 11.)

2.7. Ugovor o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike, sklopljen u Rimu 29. listopada 1999. godine, stupio na snagu 3. studenoga 2003. godine.

 • Uredba o objavi Ugovora o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 11. od 26.06.2003.)
 • Objava o stupanju na snagu Ugovora o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 18. od 30.12.2003.)

* Zakon broj 149. od 03.06.2003. – “Ratifikacija i provedba Ugovora o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Vlade Talijanske Republike i Vlade Republike Hrvatske” (“Službene novine Talijanske Republike” broj 147. od 27.06.2003.)

2.8. Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza, potpisan u Rimu 29. listopada 1999. godine, stupio na snagu 15. rujna 2009.

 • Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o izbje gava nju dvostrukog oporeziva nja porezima na dohodak i sprečava nju izbje gava nja plaća nja poreza i Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o izbjegava nju dvostrukog oporeziva nja porezima na dohodak i sprečava nju izbje gava nja plaća nja poreza (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 10. od 07.07.2000.)
 • Objava o stupanju na snagu Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o izbje gava nju dvostrukog oporeziva nja porezima na dohodak i sprečava nju izbje gava nja plaća nja poreza (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 8. od 12.10.2009.)

2.9. Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o uređenju ratnih grobova, potpisan u Zagrebu 6. svib  nja 2000. godine, stupio na snagu 7. kolovoza 2001. godine.

 • Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o uređe  nju ratnih grobova (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 6. od 23.05.2001.)
 • Objava o stupanju na snagu Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o uređe  nju ratnih grobova (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 13. od 07.12.2001.)

* Ministarstvo vanjskih poslova Talijanske Republike : objava međunarodnih akata koja su stupila na snagu u razdoblju od 16. rujna do 15. prosinca 2001. godine i prije navedenog razdoblja (“Službene novine Talijanske Republike” broj 88. od 15.04.2002.)

2.10. Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o suradnji na području obrane, potpisan u Anconi 19. svibnja 2000, stupio na snagu 4. rujna 2003. godine.

 • Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o suradnji na području obrane (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 8. od 18.07.2001.)
 • Objava o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o suradnji na području obrane (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 17. od 27.11.2003.)

* Zakon broj 75. od 20.03.2003. – “Ratifikacija i provedba Sporazuma između Vlade Talijanske Republike i Vlade Republike Hrvatske o suradnji na području obrane” (“Službene novine Talijanske Republike” broj 91. od 18.04.2003., redovni prilog broj 66.)

2.11. Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o međusobnoj administrativnoj pomoći u prevenciji, istrazi i suzbijanju carinskih prekršaja, potpisan u Zagrebu 21. svibnja 2002. godine, stupio na snagu 1. rujna 2005. godine.

 • Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o međusobnoj administrativnoj pomoći u prevenciji, istrazi i suzbijanju carinskih prekršaja (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 11. od 06.09.2002.)
 • Objava o stupanju na snagu Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o međusobnoj administrativnoj pomoći u prevenciji, istrazi i suzbijanju carinskih prekršaja (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 8. od 07.09.2005.)

* Zakon broj 323. od 29.12.2004. – “Ratifikacija i provedba Sporazuma između Vlade Talijanske Republike i Vlade Republike Hrvatske o međusobnoj administrativnoj pomoći u prevenciji, istrazi i suzbijanju carinskih prekršaja” (“Službene novine Talijanske Republike” broj 16. od 21.01.2005.)

2.12. Administrativni sporazum za primjenu Ugovora o socijalnom osigura nju između Republike Hrvat ske i Talijanske Republike, potpisan u New Yorku 12. rujna 2002. godine, stupio na snagu 1. studenoga 2003. godine.

 • -Odluka o objavi Administrativnog sporazuma za primjenu Ugovora o socijalnom osigura nju između Republike Hrvat ske i Talijanske Republike (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 8. od 25.04.2003.)

* Objava Ministarstva vanjskih poslova Talijanske Republike o stupanju na snagu Ugovora između Talijanske Republike i Republike Hrvatske o socijalnom osiguranju sa Administrativnim sporazumom za primjenu Ugovora (“Službene novine Talijanske Republike” broj 225. od 27.09.2003.)

2.13. Protokol o surad nji u području kulture i obrazova nja između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike za godine 2003.–2007., potpisan u Zagrebu 26. ve ljače 2003. godine, stupio na snagu danom potpisivanja.

 • Odluka o objavi Protokola o surad nji u području kulture i obrazova nja između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike za godine 2003.–2007. (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 17. od 27.11.2003.)

2.14. Memorandum o suglasnosti o surad nji na području malih i sred njih poduzeća između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike, sklop ljen u Zagrebu 25. ožujka 2003. godine, stupio na snagu 15. ožujka 2004. godine.

 • Uredba o objavi Memoranduma o suglasnosti o surad nji na području malih i sred njih poduzeća između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 1. od 23.02.2004.)
 • Objava o stupanju na snagu Memoranduma o suglasnosti o surad nji na području malih i sred njih poduzeća između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 4. od 21.05.2004.)

2.15. Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o suradnji u području kulture i obrazovanja, potpisan u Zagrebu 16. listopada 2008. godine, stupio na snagu 30. studenoga 2012. godine.

 • Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o suradnji u području kulture i obrazovanja (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 1. od 27.02.2009.).
 • Objava o stupanju na snagu Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o suradnji u području kulture i obrazovanja (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 10. od 12.12.2012.).

* Zakon broj 164. od 31.08.2012. – “Ratifikacija i provedba Sporazuma između Vlade Talijanske Republike i Vlade Republike Hrvatske o suradnji u području kulture i obrazovanja” (“Službene novine Talijanske Republike” broj 227. od 28.09.2012., redovni prilog broj 187.).

2.16.
Memorandum o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike, potpisan u Zagrebu 12. siječnja 2009. godine, stupio na snagu 18. svibnja 2009.

 • Uredba o objavi Memoranduma o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 4. od 04.05.2009.)
 • Objava o stupanju na snagu Memoranduma o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 7. od 19.08.2009.)