Župan i zamjenici župana

Župan

Valter Flego

Adresa: Pula, Flanatička 29
Telefon 052/352-100
Fax 052/352-123
Životopis
Stranka: IDS
 
Zamjenica župana

Viviana Benussi

Adresa: Rovinj, Obala Aldo Rismondo 2
Telefon 052/351-610
Fax 052/351-694
Životopis Viviana Benussi
Stranka:
 
Zamjenica župana

Giuseppina Rajko

Adresa: Rovinj, Obala Aldo Rismondo 2
Telefon 052/352-115
Fax 052/351-694
Životopis
Stranka:
 

Valerio Drandić

Adresa: Pula, Flanatička 29
Telefon 052/352-120
Fax 052/352-123
Životopis Valerio Drandić
Stranka: IDS