Plan rada Savjeta za 2011.

Veljača

  1. Popis stanovništva
  2. Aktivnosti uz popis stanovništva u Republici Hrvatskoj
  3. Analiza aktivnosti rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u 2010.
  4. Prijedlog Plana rada Savjeta za nacionalne manjine Istarske županije za 2011.

Srpanj

  1. Analiza aktivnosti rada vijeća i predstavnika za period siječanj-lipanj 2011.
  2. Analiza financijskih izvještaja za  siječanj-lipanj 2011
  3. Analiza rada Udruga nacionalnih manjina u IŽ za period siječanj-lipanj 2011.

Studeni

  1. Pripreme u vezi donošenja Plana i programa rada za 2012.
  2. Problematika u svezi s ostvarivanjem manjinskih prava te specifičnih potreba nacionalnih manjina
  3. Prijedlog mjera za unapređenje položaja nacionalnih manjina