Udruge nacionalnih manjina

Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Istarske županije osigurava materijalne uvjete i sustavno prati realizaciju programskih djelatnosti slijedećih udruga nacionalnih manjina županijske razine:

Nacionalna zajednica Bošnjaka Istre
Gajeva 3 p.p. 48 
52100 Pula 
TEL: 098/954-0452
E-mail
WWW
Predsjednik: Senad Pršić
Zamjenik: Šefko Dervović
natrag