43. sjednica Županijske skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/600-160, fax. 052/622-906
e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr
KLASA: 021-04/13-01/27
URBROJ: 2163/1-01/4-13-1
Pazin, 11. ožujka 2013.

VIJEĆNICIMA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09) i čl. 110. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br.14/09)

SAZIVAM
43. sjednicu Županijske skupštine Istarske županije

u ponedjeljak, 25. ožujka 2013. godine,
s početkom u 17,00 sati, u Maloj koncertnoj
dvorani Spomen doma u Pazinu


Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije,
 2. Prijedlog Odluke  o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i  rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2013. godini,
 3. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Popisa prioriteta zdravstvenih ustanova za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2013. godini
 4. Prijedlog Odluke  o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u 2013. godini
 5. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda  centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2013. godini
 6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje Istarske županije za 2012. godinu
 7. Prijedlog Odluke o pristupanju Istarske županije Platformi hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa
 8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva za 2012. godinu
 9.  
  a. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Raša
  b. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Doma za starije i nemoćne osobe ''Domenico Pergolis'' Rovinj
 10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Politehnike Pula – Visoke tehničko-poslovne škole s pravom javnosti
 11. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske  županije za 2013. godinu
 12. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2012. godinu
 13. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na osnivanje prava građenja nad nekretninom
 14.  
  a. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za  koncesiju u svrhu gospodarskog korištenja morskih plaža kampa BI VILLAGE-Fažana
  b. Prijedlog Odluke o neprihvaćanju ponude tvrtke CASINO KRISTAL UMAG d.o.o. Umag za dobivanje koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja vanjskog bazena i uređenih površina oko bazena „Kristal“ u Umagu
  c. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju u svrhu gospodarskog korištenja morskih plaža na području BORIK – Poreč
  d. Prijedlog Odluke o neprihvaćanju ponuda pristiglih na temelju Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja postojeće luke nautičkog turizma – marina „Parentium“ Poreč
 15. Prijedlog Odluke o davanju Lučkoj upravi Pula na privremeno upravljanje i korištenje lučkog područja luke posebne namjene – sportske luke „Pješčana uvala“ na području Općine Medulin
 16.  
  a. Prijedlog Rješenja o opozivu Nadzornog odbora trgovačkog društva IRENA- Istarska Regionalna Energetska Agencija za energetske djelatnosti društvo s ograničenom odgovornošću Labin
  b. Prijedlog Rješenja o izboru Nadzornog odbora trgovačkog društva IRENA- Istarska Regionalna Energetska Agencija za energetske djelatnosti društvo s ograničenom odgovornošću Labin
 17. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Istarske županije
 18. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Ugovora o osnivanju ustanove – Centar za EU i međunarodnu suradnju

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/600-160.

Predsjednik Županijske skupštine
Istarske županije
Dino Kozlevac, v.r.