Djelokrug poslova Službe za javnu nabavu:

Služba za javnu nabavu obavlja:

  • poslove planiranja,
  • pripreme i provedbe središnje javne nabave za potrebe svih upravnih tijela županije,
  • provodi postupke objedinjene nabave za potrebe proračunskih korisnika županije,
  • koordinira aktivnosti između obveznika središnje i objedinjene javne nabave po utvrđenim nabavnim kategorijama,
  • istražuje tržište,
  • uspostavlja i ažurira baze podataka iz oblasti javne nabave,
  • prati izvršenje ugovora i okvirnih sporazuma,
  • analizira uspješnost središnje i objedinjene javne nabave kroz kontinuirano praćenje ušteda, te
  • poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti javne nabave, kao i ekonomično trošenje sredstava za javnu nabavu.