Poziv - uvid u elaborat

11.09.2020. - 6. MAJ d.o.o. - na lokaciji gospodarenja otpadom „Donji Picudo“, Umag, na k.č. br. 69/11, 68/1, 68/2, 68/3, 68/4, 67/2, 66/1, 66/2, 265/1, 265/9 i 265/10, k.o. Materada

04.08.2020. – Wisintin d.o.o. – na lokacijama gospodarenja otpadom: Svetvinčenat, Bibići 50, k.č. 4012 k.o Bokordići, Pazin, Jelenčići 61e, k.č. 3827/3 k.o. Zabrežani i k.č. 2938/3 k.o. Pazin, Komunalno servisna zona Lokva Vidotto, Galafija 6, k.č.br. 4907/1 k.o. Rovinj

27.05.2020. – Vodoprivreda d.o.o. – na lokaciji gospodarenja otpadom: Općina Lupoglav, Industrijska zona b.b., k.č. 824/1 k.o. Gorenja Vas

04.05.2020. – Ekspert gradnja d.o.o. – na lokaciji gospodarenja otpadom: Grad Buzet, Sveti Ivan 20, k.č. 4403/9, k.o. Buzet

26.03.2020. – METIS d.d. – lokacija Pula, Valica 8, k.č. 1708/2, 1708/5, 1708/6, 1706/3, 1680/6, 1685/13, 1685/32, sve k.o. Pula

10.03.2020. - Sekundar usluge d.o.o. - lokacija „Poduzetnička zona Galižana"

28.02.2020. - 1.MAJ  d.o.o. - lokacija „Cere“

31.01.2020. – Holcim (Hrvatska)  d.o.o. – lokacija „Koromačno“  

21.01.2020. - Komunalni servis d.o.o. - lokacija "Lokva Vidotto" 

11.10.2019. – Natural Recycling Company d.o.o. - lokacija Dubravica 2/a, Pazin

30.09.2019. - Rockwool Adriatic d.o.o. - lokacija Poduzetnička zona Pićan Jug

26.07.2019. - CONTRADA  d.o.o. - lokacija Poslovna zona Vodnjan - Sjever

26.07.2019. - USLUGA  d.o.o. - lokacija Jelenčići, Pazin

29.04.2019. - Park d.o.o. Buzet - lokacija Griža (II revizija dozvole)

11.12.2018. – Usluga Poreč d.o.o. – lokacija Košambra (revizija dozvole)

02.10.2018. - Pula Herculanea d.o.o. - lokacija Valmade, Pula

29.06.2017. - Metis d.d. - lokacija podružnice Pula, druga izmjena i dopuna dozvole

23.05.2018. - Cesta d.o.o. - lokacija Vidrijan, Pula

14.05.2018. - P.P.C. Buzet d.o.o. - lokacija Labin

13.03.2018. - Usluga Poreč d.o.o. - lokacija Košambra

29.01.2018. - Kaštijun d.o.o. - „ŽCGO Kaštijun“

22.12.2017. - Metis d.d. - lokacija podružnice Pula, izmjena i dopuna dozvole

18.12.2017. - 6. maj d.o.o. Umag - lokacija Donji Picudo

12.12.2017. - 1. MAJ d.o.o. - lokacija Cere

11.12.2017. - Holcim (Hrvatska) d.o.o. - lokacija Koromačno, izmjena i dopuna dozvole 

28.09.2017. - Sekundar usluge d.o.o., mobilno postrojenje

03.07.2017. - FENIX j.d.o.o. Umag - lokacija Umag (Petrovija)

19.01.2015. - Holcim (Hrvatska) d.o.o. - lokacija Tvornica cementa Koromačno

14.04.2015. - Metis d.d. - lokacija Podružnica Pula i organizacijske jedinice Poreč i Umag

 

22.05.2015. - Ivan Milardović, građevinski obrt „Iskopi Milardović“ - lokacija u Industrijskoj zoni Pazin 

23.07.2015. - LETIS MET d.o.o. - lokacija Umag

23.07.2015. - NEW TECH GROUP d.o.o. - lokacija Pazin

05.10.2015. - KOMUNALNI SERVIS d.o.o. - lokacija odlagalište Lokva Vidotto

04.12.2015. - Ekoplanet d.o.o. - lokacija u Industrijskoj zoni Galižana

29.12.2015. - WART METAL d.o.o. - lokacija u Industrijskoj zoni Galižana

26.07.2016. - Park d.o.o. Buzet - lokacija odlagališta Griža

26.07.2016. - MED EKO SERVIS d.o.o. Pomer - lokacija Kamik BB, Banjole

04.11.2016. - CESTA d.o.o. Pula - lokacija Labinska cesta, Pula

07.11.2016. - HEP Proizvodnja d.o.o. Zagreb - interno odlagalište TE Plomin, Plomin Luka