Poziv - uvid u elaborat

29.06.2017. – Metis d.d. – lokacija podružnice Pula, druga izmjena i dopuna dozvole

23.05.2018. - Cesta d.o.o. - lokacija Vidrijan, Pula

14.05.2018. - P.P.C. Buzet d.o.o. – lokacija Labin

13.03.2018. - Usluga Poreč d.o.o. - lokacija Košambra

29.01.2018. - Kaštijun d.o.o. - „ŽCGO Kaštijun“

22.12.2017. – Metis d.d. – lokacija podružnice Pula, izmjena i dopuna dozvole

18.12.2017. - 6. maj d.o.o. Umag - lokacija Donji Picudo

12.12.2017. - 1. MAJ d.o.o. - lokacija Cere

11.12.2017. - Holcim (Hrvatska) d.o.o. - lokacija Koromačno, izmjena i dopuna dozvole 

28.09.2017. - Sekundar usluge d.o.o., mobilno postrojenje

03.07.2017. - FENIX j.d.o.o. Umag – lokacija Umag (Petrovija)

19.01.2015. - Holcim (Hrvatska) d.o.o. – lokacija Tvornica cementa Koromačno

14.04.2015. - Metis d.d. – lokacija Podružnica Pula i organizacijske jedinice Poreč i Umag

 

22.05.2015. - Ivan Milardović, građevinski obrt „Iskopi Milardović“ – lokacija u Industrijskoj zoni Pazin 

23.07.2015. - LETIS MET d.o.o. – lokacija Umag

23.07.2015. - NEW TECH GROUP d.o.o. – lokacija Pazin

05.10.2015. - KOMUNALNI SERVIS d.o.o. – lokacija odlagalište Lokva Vidotto

04.12.2015. - Ekoplanet d.o.o. – lokacija u Industrijskoj zoni Galižana

29.12.2015. - WART METAL d.o.o. – lokacija u Industrijskoj zoni Galižana

26.07.2016. - Park d.o.o. Buzet – lokacija odlagališta Griža

26.07.2016. - MED EKO SERVIS d.o.o. Pomer – lokacija Kamik BB, Banjole

04.11.2016. - CESTA d.o.o. Pula – lokacija Labinska cesta, Pula

07.11.2016. - HEP Proizvodnja d.o.o. Zagreb – interno odlagalište TE Plomin, Plomin Luka