Poziv - uvid u elaborat

29.04.2019. - Park d.o.o. Buzet - lokacija Griža (II revizija dozvole)

11.12.2018. – Usluga Poreč d.o.o. – lokacija Košambra (revizija dozvole)

02.10.2018. - Pula Herculanea d.o.o. - lokacija Valmade, Pula

29.06.2017. - Metis d.d. - lokacija podružnice Pula, druga izmjena i dopuna dozvole

23.05.2018. - Cesta d.o.o. - lokacija Vidrijan, Pula

14.05.2018. - P.P.C. Buzet d.o.o. - lokacija Labin

13.03.2018. - Usluga Poreč d.o.o. - lokacija Košambra

29.01.2018. - Kaštijun d.o.o. - „ŽCGO Kaštijun“

22.12.2017. - Metis d.d. - lokacija podružnice Pula, izmjena i dopuna dozvole

18.12.2017. - 6. maj d.o.o. Umag - lokacija Donji Picudo

12.12.2017. - 1. MAJ d.o.o. - lokacija Cere

11.12.2017. - Holcim (Hrvatska) d.o.o. - lokacija Koromačno, izmjena i dopuna dozvole 

28.09.2017. - Sekundar usluge d.o.o., mobilno postrojenje

03.07.2017. - FENIX j.d.o.o. Umag - lokacija Umag (Petrovija)

19.01.2015. - Holcim (Hrvatska) d.o.o. - lokacija Tvornica cementa Koromačno

14.04.2015. - Metis d.d. - lokacija Podružnica Pula i organizacijske jedinice Poreč i Umag

 

22.05.2015. - Ivan Milardović, građevinski obrt „Iskopi Milardović“ - lokacija u Industrijskoj zoni Pazin 

23.07.2015. - LETIS MET d.o.o. - lokacija Umag

23.07.2015. - NEW TECH GROUP d.o.o. - lokacija Pazin

05.10.2015. - KOMUNALNI SERVIS d.o.o. - lokacija odlagalište Lokva Vidotto

04.12.2015. - Ekoplanet d.o.o. - lokacija u Industrijskoj zoni Galižana

29.12.2015. - WART METAL d.o.o. - lokacija u Industrijskoj zoni Galižana

26.07.2016. - Park d.o.o. Buzet - lokacija odlagališta Griža

26.07.2016. - MED EKO SERVIS d.o.o. Pomer - lokacija Kamik BB, Banjole

04.11.2016. - CESTA d.o.o. Pula - lokacija Labinska cesta, Pula

07.11.2016. - HEP Proizvodnja d.o.o. Zagreb - interno odlagalište TE Plomin, Plomin Luka