Turističke manifestacije

Upravni odjel za turizam Istarske županije potiče razvoj turističkih manifestacija izvan turističke sezone i u manje razvijenim područjima Istre, vezanih za image / brend destinacije, što čini dodjelom potpora turističkim manifestacijama, te edukacijom i poticanjem veće koordinacije među nositeljima turističkih manifestacija u Istri. Sve ove mjere provode se s ciljem razvoja Istre kao kvalitetne i konkurentne turističke destinacije, održivog razvoja kulturnih i prirodnih resursa te podizanja kvalitete turističkih proizvoda i usluga, što je u skladu s programom rada Upravnog odjela za turizam i smjernicama iz Master plana razvoja turizma Istre do 2025. godine.

Edukacija organizatora i ostalih dionika vezanih za organizaciju turističkih manifestacija jedna je od prioritetnih aktivnosti koje se provode kako bi se postigli navedeni ciljevi. Potreba za edukacijom nametnula se pošto u Istri svjedočimo sve većem broju manifestacija, kojih u jednoj godini možemo izbrojiti gotovo 1.800. Njihovom se organizacijom bave najrazličitiji subjekti, od jedinica lokalne samouprave i turističkih zajednica, preko udruga i sportskih klubova, pa sve do većih i manjih tvrtki te fizičkih osoba. Svi oni moraju donositi brojne odluke i birati različita rješenja, koja u konačnici presude uspjehu manifestacije. Sam tijek organizacije manifestacija sastoji se od pet ključnih faza o kojima organizator mora voditi računa. Prva od njih je uvodna faza u kojoj se odlučuje zašto će se, gdje, kada i za koga manifestacija održati. Potom slijede faza strateškog planiranja u kojoj se definira vizija i misija manifestacije te faza operativnog planiranja u kojoj se pozornost posvećuje izradi financijskog plana, marketingu manifestacije te upravljanju ljudskim potencijalima. U četvrtoj fazi, fazi implementacije, organizator se mora pobrinuti da sve ide po planu te da nepredviđene situacije ne osude manifestaciju na propast. Posljednji je korak faza evaluacije koju organizatori nerijetko preskaču, a ključan je za ispravljanje pogrešaka u narednim godinama.

Stoga, u suradnji s Institutom za poljoprivredu i turizam iz Poreča, Odjel pruža stručnu potporu svim organizatorima turističkih manifestacija kako bi mogli provesti kvalitetnu evaluaciju koja može se dati odgovor na ključno pitanje: Da li je manifestacija uspješna u svim područjima djelovanja? Manifestacija koja ima više tisuća posjetitelja može biti ekonomski održiva, ali ako s druge strane remeti kvalitetu života lokalnog stanovništva i organizator pri tome ne vodi računa o njihovim potrebama i očekivanjima, društvena održivost manifestacije je upitna. Najveći izazov održivosti manifestacija predstavlja promjena stavova, u smislu prevladavanja predrasuda prisutnih kod iskusnih organizatora manifestacija po pitanju okolišne održivosti. Prevladavanje tog izazova je moguće jer organizatori i domaćini inozemnih manifestacija sve više shvaćaju ekonomske povlastice koje mogu biti rezultatom usvajanja strategija upravljanja okolišem što ubrzava proces osvješćivanja i prilagođavanja mentalitetu održivosti.

Stoga smo tijekom 2016. godine proveli neovisnu analizu 22 odabrane turističke manifestacije diljem Istre s posebnim naglaskom na eno-gastronomske manifestacije koje kroz svoj program prezentiraju tradicionalne autohtone proizvode i način njihove pripreme, te općenito na percepciju Istre kao gourmet destinacije. Istraživanje je provedeno anketiranjem posjetitelja, sudionika manifestacije i lokalnog stanovništva, a na ovoj poveznici možete preuzeti prezentaciju dobivenih rezultata: Analiza odabranih gastronomskih manifestacija i percepcije Istre kao gourmet destinacije