Vijeće srpske nacionalne manjine

Vijeće srpske nacionalne manjine Istarske županije – Вијеће српске националне мањине Истарске Жупаније

 • OIB: 041130874287
 • Sjedište: Pula, Maksimijanova 12
 • Tel: 052/217-608
 • Fax: 052/217-608
 • Datum izbora vijećnica i vijećnika: 31.05.2015.
 • Datum konstituirajuće sjednice: 10.07.2015.

Popis vijećnica i vijećnika:

 1. Milan Rašula, predsjednik
            Kontakt: 098/440693
            E-mail: milan.rasula@pu.t-com.hr 
 2. Rajko Macura, zamjenik predsjednika
 3. Verica Alambašić
 4. Slobodan Aleksić
 5. Milijana Balaban
 6. Radomir Janković
 7. Čedo Grabež
 8. Slavica Popadić
 9. Olivera Jović
 10. Milorad Matić
 11. Milkana Lukić
 12. Obrad Pavlović
 13. Petar Jovetić
 14. Bogdan Stanković
 15. Bogdan Radivojević
 16. Bojan Kovačević
 17. Igor Jevtić
 18. Ljubica Miličić
 19. Jelena Blažeski
 20. Olga Vokić
 21. Ilija Klještan
 22. Savka Mikuljan
 23. Mikola Maoduš
 24. Dragan Zemunović
 25. Jasmina Serafin