Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Regionalnom programu za mlade Istarske županije