Objavljena Konačna bodovna lista studenta koji su podnijeli prijavu za stipendiju Istarske županije za ak. godinu 2016./17.

  • Objavljena Konačna bodovna lista studenta koji su podnijeli prijavu za stipendiju Istarske županije za ak. godinu 2016./17. (1. Akt)
    te liste koje su sastavni dio Konačne bodovne liste  preuzmite na slijedećoj poveznici
    Konačna bodovna lista (detaljni podaci) (2.akt)
    Lista nepotpunih prijava (detaljni podaci) (3. Akt)
    Lista odustanak od prijave (4. Akt)
  • Objavljena Odluka o dodjeli stipendija studentima Istarske županije za ak. 2016./17. sa uputom- Preuzmite (5.akt)