Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Na temelju  članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)  javni naručitelj Istarska županija objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma:

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2017. godini
PDF dokument     CSV dokument

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2016. godini
PDF dokument     CSV dokument

Prilog br. 1. Registru ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2016. godini
PDF dokument     CSV dokument

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2015. godini
PDF dokument     CSV dokument

Prilog br. 1. Registru ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2015. godini
PDF dokument     CSV dokument

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2014. godini

Prilog br. 1. Registru ugovora javne nabave za 2014. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi za 2013. godinu