Nadmetanja

Jednostavna nabava za usluge prijevoza učenika osnovne škole Fažana za školsku godinu 2018./2019.

Poziv na dostavu ponude

----------------

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave usluga kontrole kvalitete ugrađenih materijala u tijeku sustava javnog navodnjavanja Červar Porat – Bašarinka

----------------