2. sjednica Skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/351-667, fax. 052/351-686
e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr
KLASA: 021-04/17-01/54
URBROJ: 2163/1-01/4-17-1
Pazin, 11. srpnja 2017.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09 i 4/13, 16/16 i 1/17) i čl. 110. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br.14/09 i 4/13)

SAZIVAM
2. sjednicu Skupštine Istarske županije

u ponedjeljak, 24. srpnja 2017. godine,
s početkom u 10,00 sati, u dvorani ISTRA
Spomen doma u Pazinu


Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 

 1.  
  a. Verifikacija zapisnika s 40. sjednice Skupštine Istarske županije (prošli mandat Skupštine)
  b. Verifikacija zapisnika s 1. konstituirajuće sjednice Skupštine Istarske županije
 2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije
 3. Svečana prisega vijećnika Skupštine Istarske županije
 4. Prijedlog Odluke o sufinanciranju projekta ''Centar kompetencije za napredne materijale''
 5. Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Istarske županije za 2017. godinu
 6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije za 2016. godinu
 7. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Pula
 8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Poreč na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na dogradnji infrastrukturne namjene, prometnog sustava pomorskog prometa – molo, 3. skupine – luka javnog prometa Červar Porat
 9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o lokalnim porezima jedinica lokalne samouprave
 10. Prijedlog dopuna Plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Istarske županije za 2017. godinu
 11.  
  a. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2016. godinu Županijskog operativnog centra Istarske županije
  b. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada za 2017. godinu Županijskog operativnog centra Istarske županije
 12.  
  a. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Statuta Doma za starije osobe Raša,
  b. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula – Casa per anziani Alfredo Štiglić Pola
 13.  
  a. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole dr. Mate Demarina Medulin
  b. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Fažana
  c. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Vladimira Gortana Žminj
  d. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Vrsar
 14. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Mate Balota Poreč,
 15. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz Proračuna Istarske županije za razdoblje od 12. lipnja do 31. prosinca,
 16. Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Puli

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/351-662 ili 052/351-667 ili na e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr .

Predsjednik 

Valter Drandić, v.r.